Alvarez-Machain v. United States, 107 F.3d 696 (9th Cir. 1997).

October 6, 1997