Alvarez-Machain v. United States, 96 F.3d 1246 (9th Cir. 1996).

September 24, 1996